Меню
Ваші покупки

Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу

Фізична особа __________________________, яка здійснює продаж товарів за допомогою порталу zamykaiiko.ua, іменоване в подальшому «Продавець», на підставі статті 633 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і необхідними повноваженнями, в подальшому іменований «Покупець», укласти даний публічний договір купівлі-продажу (далі - «публічний договір») про наступне:
1.ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1.Публічная оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину - позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.
1.3. Акцепт- надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в даному Публічному договорі.
1.4. Товар - ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, супутні товари, в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині на сайті zamykaiiko.ua
1.5. Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин, розташований по інтернет адресою zamykaiiko.ua.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За умовами даного Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.
2.2. Найменування Товару, його основні характеристики, сплав металу і його проби, маса і розмір Товару, найменування, характеристики каменів, які входять до складу Товару, місце виготовлення, а також інформація про гарантійний термін і термін придатності Товару вказуються Продавцем в описі кожного відповідного Товару, представленого в Інтернет-магазині.
3. Акцептування ДОГОВОРУ
3.1. Підтвердженням прийняття даної Оферти є Замовлення Покупця на купівлю Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину.
3.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення на покупку Товару Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ
4.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем по телефону, вказаному на сайті Інтернет-магазину по веб-адресою: zamykaiiko.ua або через сервіс сайту Інтернет-магазину zamykaiiko.ua.
4.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, сплаву металу та його проби, маси і розміру обраного Товару, найменування, ціни Товару, форми оплати та способу доставки Товару, інформації про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, повна адреса доставки). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно заповнити всю запитувану інформацію.
4.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.3.2. Адреса електронної пошти;
4.3.3. контактний телефон;
4.3.4. адреса доставки товару.
4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.3. цієї Оферти.
4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.
4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення на покупку Товару.
4.9. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронній пошті або телефону протягом 24-х годин з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення, в робочі дні.

5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару і вимагає підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.
5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом двох робочих днів поінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на покупку Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
5.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні Замовлення на покупку Товару Оператором.
5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.
5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.
6. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ
6.1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину.
6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує Продавцю при підтвердженні Замовлення на покупку Товару.
6.3. Доставка Товару здійснюється по всій території України, де є поштові відділення транспортних компаній з якими співпрацює Продавець.
6.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки, і становить:
6.4.1. протягом п'яти робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення на покупку Товару, у випадках наявності Товару на складі Продавця;
6.4.2. протягом шістдесяти робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення на покупку Товару у випадках відсутності Товару на складі Продавця або Виробника і необхідності виготовлення замовленого Товару;
6.4.3. в інший узгоджений Покупцем і Продавцем термін.
6.5. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю Товару будь-яким з передбачених способів.
7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. НАША ГАРАНТІЯ ТОВАРУ
7.1. Якість Товару, що пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам і стандартам, передбаченим до даної категорії товарів чинним законодавством України.
7.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником Товару.
7.3. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.
7.4. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань до даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
8.2. У разі порушення Покупцем строків оплати товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення.
8.3. Виплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за даним Публічного договору.
9. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
9.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.
9.2. Публічний договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін.
9.3. Публічний договір може бути розірваний Продавцем в разі порушення Покупцем своїх зобов'язань за цим Договором або правил і умов, викладених в Угоді, доступним для ознайомлення на веб-адресу: zamykaiiko.ua/polzovatelskoe-soglashenie/.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Спори Сторін, які виникли в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
10.3. Покупець дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».
10.4. Покупець, вказуючи свої персональні дані, дозволяє Продавцю направляти інформацію, в тому числі рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.
10.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, в тому числі електронних, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.
10.6. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою електронної пошти [email protected]
11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
Продавець: _______________________, ІПН ___________________.

Використання файлів COOKIE
Ми використовуємо власні і сторонні файли cookie, які допомагають покращувати якість наших послуг, оптимізувати взаємодію з користувачами та аналізувати навігацію по веб-сайту.